Počet položek: 0 0,- Kč

Reklamace

Výměna zboží

Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

Zákazníkovi umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky :

 

1. zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky.

2. zboží musí být kompletní, neporušené, nepoužité, opatřené visačkami a v originálním obalu schopné dalšího prodeje.

3. nesmí být zasláno na dobírku, v takovém případě nebude převzato. Zboží je nutné zaslat na adresu prodejny, ze které Vám bylo původně odesláno 

(adresu naleznete v hlavičce faktury - nahoře ). 

4. před odesláním zboží zpět je nutné udělat novou objednávku na zboží, které žádáte výměnou ( tím si zároveň ověříte dostupnost zboží) a do poznámky v objednávce napište výměna. Poštovné nebude účtováno, z objednávky ho umažeme.

Zboží je možné do 14 dnů od převzetí vyměnit i osobně v naší prodejně v Ledči nad Sázavou.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

I. Kupující

- Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na korespondenční adresu sídla prodávajícího. Prosíme o předchozí upozornění na primamama@email.cz .Zboží musí být na náklady Kupujícího vráceno doporučeně na adresu Prodávajícího. Balík zaslaný na dobírku nebude přijat.

Zároveň zašlete kopii kupní smlouvy – faktury a písemné odstoupení od smlouvy s pokyny pro vrácení Vámi zaplacené částky ( číslo Vašeho bankovního účtu pro převod peněz ). 

Platba se vrací stejným způsobem jako byla provedena.

 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vracíte-li celou objednávku a bylo Vám naúčtováno poštovné, potom vracíme peníze včetně poštovného, které jste nám uhradili. Pokud vracíte pouze část zásilky, bude Vám vrácená poměrná část poštovného.

 

II. Prodávající

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

- Stornovat objednávku může takto pouze prodávající na základě Vašeho včasného e-mailu či telefonátu

- Odstoupit může prodejce také tehdy, není-li schopen z vážných důvodů doručit zboží v daném termínu.

 

Reklamační řád 

Při dopravě poštou i PPL je kupující povinen zkontrolovat obal zásilky, zda není poškozený. V případě zjištění poškození musí toto nahlásit ihned doručovateli a nechat si vše potvrdit písemně. V případě podezření na možnost poškození obsahu zásilky ji potom nemusí převzít a vzniklou škodu uplatní prodávající u přepravce v rámci pojištění zásilky.

Pokud bude obsah zásilky poškozený, je nutné poškození přesně nafotit, jinak nebude reklamace uznaná! Zboží zpět neposílejte bez předchozí domluvy, protože nabízíme možnost vyzvednutí PPL.

Pro urychlení nás kontaktujte emailem nebo telefonicky a uveďte popis závady. 

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci. V tom případě nejprve písemně kontaktujte a po dohodě okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon a spolu se zbožím zašlete na adresu  :

Mgr.Monika Kubátová
Husovo náměstí 62
584 01 Ledeč nad Sázavou

Reklamace bude vyřízena bez zbytečných prodlev, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy     primamama@email.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.“

Ustanovení čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line): "Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný."

 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souboru cookie.   Další informace